Betyder den nye postlov, at vi skal afskedige i bedre tid?

Frem over skal man nok være ude i god tid når man skal fyre – ikke i kakkelovnen, men opsige en medarbejder. Du kan nemlig ikke længere regne med at Post Danmark leverer post fra dag til dag og det giver en ny udfordring i forhold til opsigelse af medarbejdere.

Som udgangspunkt, så er min grundholdning, at når man siger en medarbejder op, så skal man sidde ansigt til ansigt og se den medarbejder i øjnene, hvis verden man vælter. Det er det mindste, man kan gøre.

Nogen gange kan det ikke lade sig gøre og så må man ty til Post Danmark og en afleveringserklæring, så man kan dokumentere, at opsigelsen er afleveret rettidigt i forhold til opsigelsesvarslet. Indtil nu har det betydet, at hvis man har sender en opsigelse med to dage at løbe på op til månedens slutning, kan man føle sig sikker på, at opsigelsen er afleveret rettidigt.

Spørgsmålet er om vi stadig kan regne med det efter postforliget fjerner A-brevet? Det påstås godt nok, at det vil være muligt at betale for dag til dag levering, et Quick brev, men det er allerede en tvivlsom service i dag.

For noget tid siden spiste jeg frokost med en HR konsulent, som kunne fortælle, at han havde oplevet et brev med afleveringsattest først kom frem efter fire dage. På posthuset havde de ellers lovet, at det var fremme dagen efter. Det betød at den opsigelse, der var sendt en torsdag, i god tid op til en måneds udgang, først var fremme om mandagen. Og mandag var den første dag i en ny måned.

Heldigvis blev det ikke et issue i den pågældende opsigelsessag, men hvis vi ikke længere kan regne med at posten kan nå frem fra dag til dag, hvad betyder det så for opsigelser pr. brev?

Reklamer
pregnant, Arnold Schwarzenegger, Junior

Gravide mænd

Når en virksomhed opsiger en gravid medarbejder, er det vigtigt, at den kan bevise at medarbejderen IKKE opsiges pga. graviditeten. Faktisk er det så vigtigt, at virksomheden ikke er uskyldig indtil andet er bevist og den skal derfor kunne dokumentere, at der er andre årsager til opsigelsen end graviditeten. (Omvendt bevisbyrde)

Hidtil har gravide medarbejdere betydet gravide kvinder. Det gør det ikke længere.  Det skal dog ikke forstås sådan, at mænd nu også kan blive gravide. Det betyder at kommende fædre skal behandles på samme måde som kommende mødre. 

En afgørelse i Ligebehandlingsnævnet før jul har nemlig tilkendt en kommende far en erstatning på 9 måneders løn, da arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre at opsigelsen ikke  var fordi han en måned før havde meddelt at hans kone var gravid.

Du kan læse hele dommen på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside.

Billedet af den gravide Arnold Schwarzenegger er fra filmen “Junior” og er lånt her.

 

 

 

Hvem er en særligt beskyttet medarbejder?

Som udgangspunkt fremgår det af kontrakten og/eller overenskomsten, hvordan en medarbejder er beskyttet i forhold til en eventuel opsigelse. Typisk i form af et bestemt varsel og med et krav om en vis saglighed i opsigelsen. Er der tale om en funktionær, så gælder desuden funktionærloven.

Ud over de almindelige opsigelsesvarsler og et krav om saglighed, så findes der nogle typer af medarbejdere, der er særligt beskyttede. Det er f.eks. gravide, handicappede, medarbejdere med handicappede børn, deltidsansatte, tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer og visse andre medarbejdere.

Den særlige beskyttelse beskytter mod at blive opsagt med udgangspunkt i de særlige forhold. En handicappet kan f.eks. ikke opsiges pga. sit handicap, en gravid kan ikke opsiges, fordi hun er gravid osv. Det er ikke ensbetydende med det aldrig sker, men hvis det sker, så har virksomheden en tungere bevisbyrde i forhold til at bevise, at opsigelsen intet har med handicappet eller graviditeten at gøre. Og da det tit kan være svært at bevise, får den opsagte ofte en ekstra sum penge med.

Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede, fordi de har påtaget sig en opgave, der kan bringe dem på kollisionskurs med ledelsen. Populært sagt så bør tillidsmanden være den sidste en virksomhed fyrer, da der skal ”tvingende årsager” til for, at man opsiger en tillidsmand. Du skal altså ikke fristes til at tro, at når bare du er tillidsmand, så kan du gøre som det passer dig. En tillidsmand skal selvfølgelig også passe sit arbejde og følge de regler, der gælder på arbejdspladsen ellers kan han/hun fyres lige som alle andre, men man har så bare typisk et varsel, der er dobbelt så langt, som det varsel man ellers har.

Som arbejdsmiljørepræsentant har man den samme beskyttelse som en tillidsmand. Men kun hvis man er ansat på en virksomhed, der er dækket af en overenskomst jf. denne nyligt afsagte dom om opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant.