Må man læse andres mails og sms’er?

Ifølge straffeloven er det strafbart at læse andres lukkede post, men er det ensbetydende med, at den virksomhed du er ansat i, ikke må læse de e-mails, du sender fra din arbejdsmail?

Området er en gråzone. På den ene side så gælder brevhemmeligheden og mails, der tydeligt er mærket med privat, må ikke læses af andre. På den anden side så tilhører korrespondance, der er fortaget fra virksomhedens system, vedrørende virksomheden, selvfølgelig virksomheden.

Derfor er det en rigtig god idé at have en IT-politik ,så det er helt klart, hvilke regler der er omkring medarbejdernes e-mail. Så er alle klar over at mails sendt fra virksomhedens system tilhører virksomheden og den derfor har ret til at læse medarbejdernes mails. Politikken skal naturligvis være tilgængelig for medarbejderne og det er en god idé, at man enten henviser til IT-politikken i ansættelseskontrakten eller beder nye medarbejdere underskrive den separat.

Da vi befinder os i et gråzoneområde, bør virksomheden naturligvis ikke læse medarbejdernes mails medmindre, der er et begrundet behov for det. Ligesom mails, der er mærket privat, springes over. Og det bør i øvrigt fremgå af IT-politikken, under hvilke omstændigheder mails gennemgås.

Er der ikke klare regler på arbejdspladsen, kan virksomheden dømmes for at overtræde både straffeloven og persondataloven.

Der gælder de samme regler for sms’er som for mails. Du husker måske sagen fra Århus Havn, hvor en tillidsmand blev fyret efter ledelsen havde læst de sms’er, han havde sendt fra sin arbejdstelefon? Sagen endte med at havnedirektøren blev dømt for at have overtrådt straffelovens §263 stk. 1.

Indholdet af sms’erne var dog så belastende for tillidsmanden, at han og to andre måtte indgå en frivillig fratrædelsesordning. Så uanset brevhemmelighed og datalov, så skal man altså tænke over, hvad man bruger sin arbejdsmail og telefon til.

Siden dette indlæg er udgivet er der faldet dom ved landsretten i sagen fra Aarhus Havn hvor ledelsen er frifundet. Læs mere her

 

 

Reklamer

Hvad skal der stå i et ansættelsesbevis?

Der findes ikke ret meget lovgivning i Danmark omkring regulering af arbejdsmarket. Det meste aftales mellem arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne. En af de få love der findes, er Lov om Ansættelsesbeviser. – Et ansættelsesbevis er det samme som en ansættelseskontrakt.

Man har krav på et ansættelsesbevis, når disse to forhold er opfyldt:

 1. Ansættelsesforholdet varer mere end en måned og
 2. man gennemsnitlig arbejder mere end 8 timer pr. uge

Der er ingen krav om, at et ansættelsesbevis skal se ud på en bestemt måde, men den skal skal altid indeholde følgende:

 • Medarbejderens navn og adresse samt navn og adresse på arbejdsgiveren
 • Der skal stå, hvor man skal møde på arbejde, såfremt arbejdsstedet ikke er det samme som virksomhedens adresse
 • En angivelse af hvilket job der er tale om. F.eks. servicemedarbejder, advokat, sælger.
 • Dato for hvornår man begynder at arbejde og hvis der er tale om en tidsbegrænset aftale, skal der også stå hvornår jobbet stopper
 • Rettigheder omkring ferie – her kan det være nok at skrive virksomheden følger ferieloven eller en bestemt overenskomst
 • Opsigelsesvarsel – både hvor langt varsel medarbejder og virksomheden har.
 • Løn
 • Hvor mange timer der skal arbejdes om ugen
 • Hvis arbejdet er omfattet af en overenskomst skal det også stå på ansættelsesbeviset
 • Ansættelsesbevis skal udleveres senest 1 måned efter medarbejderen er startet.

Ovenstående er de minimumskrav, der er i loven. Du kan sagtens opleve at arbejde under en overenskomst, der har yderligere krav til hvornår man f.eks. har krav på et ansættelsesbevis eller hvor hurtigt det skal udleveres.

Selv synes jeg, det er mest betryggende, at man får udleveret ansættelsesbeviset inden man begynder at arbejde og at man får tid til at læse det grundigt igennem. Mange fagforeninger tilbyder deres medlemmer, at de kan få tjekket deres ansættelsesbevis igennem inden, de skriver under. På samme måde kan du som leder hente hjælp i din HR afdeling eller arbejdsgiverforening, hvis du vil have tjekket ansættelsesbeviset inden det udleveres.