pregnant, Arnold Schwarzenegger, Junior

Gravide mænd

Når en virksomhed opsiger en gravid medarbejder, er det vigtigt, at den kan bevise at medarbejderen IKKE opsiges pga. graviditeten. Faktisk er det så vigtigt, at virksomheden ikke er uskyldig indtil andet er bevist og den skal derfor kunne dokumentere, at der er andre årsager til opsigelsen end graviditeten. (Omvendt bevisbyrde)

Hidtil har gravide medarbejdere betydet gravide kvinder. Det gør det ikke længere.  Det skal dog ikke forstås sådan, at mænd nu også kan blive gravide. Det betyder at kommende fædre skal behandles på samme måde som kommende mødre. 

En afgørelse i Ligebehandlingsnævnet før jul har nemlig tilkendt en kommende far en erstatning på 9 måneders løn, da arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre at opsigelsen ikke  var fordi han en måned før havde meddelt at hans kone var gravid.

Du kan læse hele dommen på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside.

Billedet af den gravide Arnold Schwarzenegger er fra filmen “Junior” og er lånt her.

 

 

 

Reklamer
forbudet spørgsmål, tavshed

De forbudte spørgsmål

Mon ikke det for de fleste er en anspændt situation at være til en jobsamtale? Ansøgeren er lidt nervøs og vil gerne gøre et godt indtryk og interviewer skal på kort tid vurdere om netop denne kandidat er den rigtige for virksomheden.

Det er helt almindeligt, som ansøger, at blive stillet en lang række spørgsmål. Der er de nemme spørgsmål som fortæl om hvilke typer opgaver du godt kan lide. De fjollede hvis du var et dyr hvilket dyr var du så. De relevante har du erfaring med vores IT-system. Og så er der de “forbudte” spørgsmål.

Der findes overordnet set 6 ”forbudte” spørgsmål:

1)
De diskriminerende spørgsmål. En arbejdsgiver må ikke fravælge en kandidat pga. alder, seksualitet, race, religion, handicap politisk ståsted eller køn. Man må dog gerne gøre opmærksom på hvis et job skal besættes af en ung under 18 år.

2)
Helbredsspørgsmål. Arbejdsgiver må kun bede om relevante helbredsoplysninger. Så det er altså ok at spørge en, der skal løfte tunge kasser, om vedkommende er i stand til at løfte kasserne, men man må ikke bede om en generel helbredsattest. Ansøgere har pligt til at oplyse hvis der er helbredsgener der forhindrer dem i at udføre jobbet.

3)
Graviditet. Mange tror, at det er forbudt at spørge kvinder, om de er eller planlægger at blive gravide, men det må en arbejdsgiver faktisk gerne. Man må bare ikke bruge svaret til noget. Så i praksis råder jeg altid til at man lader være med at spørge, for så skal man ikke efterfølgende bevise at svaret har haft betydning for kvinden ikke fik jobbet.

4)
Straffeattest. En arbejdsgiver må kun bede om en straffeattest hvis det er relevant for jobbet. Dog er der efterhånden ret brede rammer for hvornår det betragtes som relevant. Relevant er f.eks. når man skal arbejde med børn, værdier, pleje af folk i deres eget hjem eller fortrolige oplysninger.

5)
Sprogkundskaber. Mange vil nok være overraskede over at sprogkundskaber kan være et forbudt spørgsmål. Hvis det er relevant for en stilling at man taler flydende dansk eller godt fransk må man gerne spørge ind til sprogkundskaber. Er det derimod en stilling hvor det kan betragtes som ligegyldigt, skal man lade være, da det kan betragtes som diskriminerende.

6)
Fagforening. En arbejdsgiver må gerne spørge hvilken fagforening ansøgeren er medlem af, men der må ikke være noget krav om at man skal være medlem af en bestemt fagforening. De læsere der har et par år på bagen husker sikkert sagen om brandmanden Max Blicher Hansen, der efter 13 år fik højesterets ord for, at det var ulovligt at opsige ham, fordi han ikke ville være medlem af en bestemt fagforening.

Det er for så vidt ikke ulovligt at stille de ”forbudte” spørgsmål, men det er forbudt at diskriminere en ansøger på baggrund af svaret. Og når først spørgsmålet er stillet er det rigtig svært at bevise, at det ikke var derfor en kandidat blev fravalgt.

Så mit råd er: hold dig fra de forbudte spørgsmål.

Billedet er fra Stockimages på freedigitalphotos.com