hav, blå ocean, blue ocean

Det er nu du skal nå at bruge din ferie

Der er knapt halvanden måned tilbage at dette ferieår. En evighed synes du måske, men hvert år er der mange, der for sent kommer i tanke om, at de da ikke fik holdt deres ferie eller tror de kan skubbe den foran sig i årevis.

Men ubrugt ferie fra sidste år er lige så værdiløs, som den vinderlottokupon du glemte at købe. Og din arbejdsgiver skal betale for din ferie uanset om du bruger den eller ej. Så hvis du vil sikre, at det er dig, der får glæde af ferien så se at få planlagt de sidste feriedage nu.

I følge ferieloven kan du overføre en enkelt uge til det næste ferieår, men det kræver du laver en aftale med din arbejdsgiver. Så uanset om du vil overføre eller afvikle ferie, er det ved at være  sidste øjeblik, hvis ikke din restferie skal gå tabt.

Du kan læse mere om ferie her og her.

 

Billedet er taget af Samuiblue og er fra freedigitalphotos.net

 

Reklamer

Sommerferie – hvordan er det nu reglerne er?

Nu hvor sommersolen endelig ser ud til at vise sit ansigt, er jeg sikkert ikke den eneste, der drømmer om sommerferie, lange, lyse nætter og dage med tid uden pligter. Formodentlig har du allerede styr på, hvornår du skal holde ferie og måske oven i løbet også hvor. Men hvordan er det nu lige med de der ferieregler?

Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april og man har ret til 15 dages sammenhængende hovedferie* i perioden 1. maj til 30. september. Også kaldet sommerferie.

Som arbejdsgiver skal du så tidligt som muligt, senest 3 måneder før medarbejderens ferie begynder, oplyse om hvornår ferien skal ligge. Ferie aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver og arbejdsgiver skal under hensyn til virksomhedens drift så vidt muligt efterkomme medarbejderens ønsker.

De fleste arbejdsgivere vil forsøge at give deres medarbejdere fri når det passer bedst for den enkelte medarbejder, men det er ikke altid muligt at opfylde alles ønsker, da mange virksomheder skal køre videre mens medarbejderne holder ferie. I sidste ende er det altså virksomheden der beslutter hvor den enkeltes ferie skal ligge.

Mit indtryk er det for en del ledere kan føles som at stikke hånden ned i en hvepserede, når det skal aftales hvem der holder ferie hvornår. Mange dukker derfor hovedet og melder ud, at de forventer medarbejderne selv kan aftale ferien indbyrdes.

Det kan jo umiddelbart synes retfærdigt, men er det egentlig det? En veninde fortalte om en kollega i hendes afdeling, der blot meddeler hvornår han holder ferie og så i øvrigt ikke på nogen måde blander sig i ferieplanlægningssnakken eller går når de andre prøver at planlægge. Med det resultat at han de sidste mange år har fået sin vilje og alle andre i afdelingen har måttet planlægge efter hans ønsker. For chefen vil ikke blande sig.

I mine øjne er det en meget forfejlet taktik af chefen. Chefen må på banen og forsøge at dele sol og vind lige på den lange bane. Det kan godt være alle medarbejdere ikke får deres ønske opfyldt i år, men så er der sparet op på good will kontoen til næste år. Som leder er man nødt til at komme på banen hvis ikke medarbejderne selv kan fordele ferien mellem sig uden problemer. Det er hverken til medarbejdernes eller virksomhedens fordel at chefen ikke træder i karakter.

Er du en af de heldige, der har fri grundlovsdag? Så nyd den lille 3-dages miniferie som optakt til de 3 uger der venter forude.

 

*Der gælder andre regler for folk der arbejder med udendørs planteavl så må ferien gives som hhv. 10 og 5 sammenhængende dage i perioden 1. maj til 31. oktober.

Ferieåret slutter, hvad gør jeg med den ferie, jeg ikke fik brugt?

Billedet er taget af Artur84 og lånt på freedigitalphotos.net

Billedet er taget af Artur84 og lånt på freedigitalphotos.net

Som lønmodtager i Danmark har du ikke bare ret til, men er forpligtiget til at afholde 5 ugers ferie om året, det siger ferieloven. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, så det er ved at være opover, hvis du ikke har fået brugt alt din ferie.

Skulle du være en af dem, der stadig har ubrugte feriedage tilbage efter 30. april, hvad har du så ret til?

Som udgangspunkt har man kun ret til at få udbetalt sine feriepenge, når man holder ferie. Det vil kort og godt sige ingen ferie, ingen feriepenge. Og så alligevel…

Først og fremmest kommer det an på, hvorfor du ikke har holdt ferie. Skyldes det, at du bare ikke lige har fået holdt din ferie, så er din ferie i princippet tabt. Ferieloven giver dig mulighed for, du KAN overføre 5 feriedage til det nye ferieår, HVIS dette aftales med din arbejdsgiver OG den overenskomst du er ansat på tillader det. Det vil sige, din arbejdsgiver har ret til at sige nej og så er feriedagene tabt. Arbejdsgiveren skal dog stadig betale feriepengene, der så i stedet overføres til arbejdsmarkedets feriefond.

Har du været udsat for feriehindring har du dog ret til at få udbetalt dine feriepenge selvom du ikke afholder din ferie. Og hvad er så feriehindring?

Feriehindring er f.eks.

  • sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov
  • ophold i udlandet
  • overgang til at være selvstændig
  • værnepligt
  • hvis du sidder i fængsel eller tvangsanbringes

Du kan også få udbetalt ikke brugte feriepenge, hvis de netto udgør mindre end 1.500 kr. og stammer fra den femte ferieuge.

Endelig kan det være du er så heldig, at du har en sød arbejdsgiver, hvor I sammen finder en eller anden løsning, så det hele går alligevel. Bare vær klar over du har ikke krav på at få udbetalt feriepenge, hvis du ikke holder ferie og du har ikke krav på at overføre ferie til det nye ferieår.