forbudet spørgsmål, tavshed

De forbudte spørgsmål

Mon ikke det for de fleste er en anspændt situation at være til en jobsamtale? Ansøgeren er lidt nervøs og vil gerne gøre et godt indtryk og interviewer skal på kort tid vurdere om netop denne kandidat er den rigtige for virksomheden.

Det er helt almindeligt, som ansøger, at blive stillet en lang række spørgsmål. Der er de nemme spørgsmål som fortæl om hvilke typer opgaver du godt kan lide. De fjollede hvis du var et dyr hvilket dyr var du så. De relevante har du erfaring med vores IT-system. Og så er der de “forbudte” spørgsmål.

Der findes overordnet set 6 ”forbudte” spørgsmål:

1)
De diskriminerende spørgsmål. En arbejdsgiver må ikke fravælge en kandidat pga. alder, seksualitet, race, religion, handicap politisk ståsted eller køn. Man må dog gerne gøre opmærksom på hvis et job skal besættes af en ung under 18 år.

2)
Helbredsspørgsmål. Arbejdsgiver må kun bede om relevante helbredsoplysninger. Så det er altså ok at spørge en, der skal løfte tunge kasser, om vedkommende er i stand til at løfte kasserne, men man må ikke bede om en generel helbredsattest. Ansøgere har pligt til at oplyse hvis der er helbredsgener der forhindrer dem i at udføre jobbet.

3)
Graviditet. Mange tror, at det er forbudt at spørge kvinder, om de er eller planlægger at blive gravide, men det må en arbejdsgiver faktisk gerne. Man må bare ikke bruge svaret til noget. Så i praksis råder jeg altid til at man lader være med at spørge, for så skal man ikke efterfølgende bevise at svaret har haft betydning for kvinden ikke fik jobbet.

4)
Straffeattest. En arbejdsgiver må kun bede om en straffeattest hvis det er relevant for jobbet. Dog er der efterhånden ret brede rammer for hvornår det betragtes som relevant. Relevant er f.eks. når man skal arbejde med børn, værdier, pleje af folk i deres eget hjem eller fortrolige oplysninger.

5)
Sprogkundskaber. Mange vil nok være overraskede over at sprogkundskaber kan være et forbudt spørgsmål. Hvis det er relevant for en stilling at man taler flydende dansk eller godt fransk må man gerne spørge ind til sprogkundskaber. Er det derimod en stilling hvor det kan betragtes som ligegyldigt, skal man lade være, da det kan betragtes som diskriminerende.

6)
Fagforening. En arbejdsgiver må gerne spørge hvilken fagforening ansøgeren er medlem af, men der må ikke være noget krav om at man skal være medlem af en bestemt fagforening. De læsere der har et par år på bagen husker sikkert sagen om brandmanden Max Blicher Hansen, der efter 13 år fik højesterets ord for, at det var ulovligt at opsige ham, fordi han ikke ville være medlem af en bestemt fagforening.

Det er for så vidt ikke ulovligt at stille de ”forbudte” spørgsmål, men det er forbudt at diskriminere en ansøger på baggrund af svaret. Og når først spørgsmålet er stillet er det rigtig svært at bevise, at det ikke var derfor en kandidat blev fravalgt.

Så mit råd er: hold dig fra de forbudte spørgsmål.

Billedet er fra Stockimages på freedigitalphotos.com

Reklamer

Hvad skal der stå i et ansættelsesbevis?

Der findes ikke ret meget lovgivning i Danmark omkring regulering af arbejdsmarket. Det meste aftales mellem arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne. En af de få love der findes, er Lov om Ansættelsesbeviser. – Et ansættelsesbevis er det samme som en ansættelseskontrakt.

Man har krav på et ansættelsesbevis, når disse to forhold er opfyldt:

 1. Ansættelsesforholdet varer mere end en måned og
 2. man gennemsnitlig arbejder mere end 8 timer pr. uge

Der er ingen krav om, at et ansættelsesbevis skal se ud på en bestemt måde, men den skal skal altid indeholde følgende:

 • Medarbejderens navn og adresse samt navn og adresse på arbejdsgiveren
 • Der skal stå, hvor man skal møde på arbejde, såfremt arbejdsstedet ikke er det samme som virksomhedens adresse
 • En angivelse af hvilket job der er tale om. F.eks. servicemedarbejder, advokat, sælger.
 • Dato for hvornår man begynder at arbejde og hvis der er tale om en tidsbegrænset aftale, skal der også stå hvornår jobbet stopper
 • Rettigheder omkring ferie – her kan det være nok at skrive virksomheden følger ferieloven eller en bestemt overenskomst
 • Opsigelsesvarsel – både hvor langt varsel medarbejder og virksomheden har.
 • Løn
 • Hvor mange timer der skal arbejdes om ugen
 • Hvis arbejdet er omfattet af en overenskomst skal det også stå på ansættelsesbeviset
 • Ansættelsesbevis skal udleveres senest 1 måned efter medarbejderen er startet.

Ovenstående er de minimumskrav, der er i loven. Du kan sagtens opleve at arbejde under en overenskomst, der har yderligere krav til hvornår man f.eks. har krav på et ansættelsesbevis eller hvor hurtigt det skal udleveres.

Selv synes jeg, det er mest betryggende, at man får udleveret ansættelsesbeviset inden man begynder at arbejde og at man får tid til at læse det grundigt igennem. Mange fagforeninger tilbyder deres medlemmer, at de kan få tjekket deres ansættelsesbevis igennem inden, de skriver under. På samme måde kan du som leder hente hjælp i din HR afdeling eller arbejdsgiverforening, hvis du vil have tjekket ansættelsesbeviset inden det udleveres.